Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
Robin Thoni 1a6c986b58 added TLS support for agents; added example CA and cert 1 gadu atpakaļ
frontend updated to stable 4.0.3 1 gadu atpakaļ
postgresql moved to library/debian:stretch; updated to zabbix 4.0 1 gadu atpakaļ
zabbix added TLS support for agents; added example CA and cert 1 gadu atpakaļ
.gitignore init 3 gadus atpakaļ
README.md added TLS support for agents; added example CA and cert 1 gadu atpakaļ
docker-compose.yml added restart policy in comments 2 gadus atpakaļ
env init 3 gadus atpakaļ
update_vars.sh init 3 gadus atpakaļ

README.md

Default username/password

Admin:zabbix

TLS

Generate CA

Generate CA key

openssl genrsa -passout env:CA_PASSWD -aes256 -out zabbix-ca.key 4096

Generate CA

openssl req -x509 -new -key zabbix-ca.key -sha256 -days 36500 -out zabbix-ca.crt -passin env:CA_PASSWD -subj “/CN=zabbix-server”

Generate host cert

Set host variable

HOST=zabbix-host.domain.tld

Generate host key and csr

openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -keyout “${HOST}.key” -out “${HOST}.csr” -subj “/CN=${HOST}”

Generate host cert

openssl x509 -req -CA zabbix-ca.crt -CAkey zabbix-ca.key -CAcreateserial -days 36500 -sha256 -passin env:CA_PASSWD -in “${HOST}.csr” -out “${HOST}.crt”

Remove csr

rm “${HOST}.csr”