Переглянути джерело

fixed bad rm

tags/v1.0.1^0
Robin Thoni 8 місяці тому
джерело
коміт
2d8eee162c
Підписано: Robin THONI <robin@rthoni.com> Ідентифікатор GPG ключа: 4E09DEF46B99E61E
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      unifi-controller/docker-build.sh

+ 1
- 1
unifi-controller/docker-build.sh Переглянути файл

@@ -47,7 +47,7 @@ rm -f ./unifi.deb
47 47
 chown -R unifi:unifi /usr/lib/unifi
48 48
 rm -rf /var/lib/apt/lists/*
49 49
 
50
-rm -rf ${ODATADIR} ${OLOGDIR} ${BASEDIR}/*
50
+rm -rf ${ODATADIR} ${OLOGDIR} ${BASEDIR}/{data,run,logs}
51 51
 mkdir -p ${DATADIR} ${LOGDIR}
52 52
 ln -s ${DATADIR} ${BASEDIR}/data
53 53
 ln -s ${RUNDIR} ${BASEDIR}/run

Завантаження…
Відмінити
Зберегти