Przeglądaj źródła

updated postgres image

tags/v2.0.0
Robin Thoni 4 lat temu
rodzic
commit
22b2ff372f
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      postgresql/Dockerfile

+ 1
- 1
postgresql/Dockerfile Wyświetl plik

@@ -1,3 +1,3 @@
1
-FROM robinthoni/postgres-backup-multiarch:9.6
1
+FROM robinthoni/postgres-backup-multiarch:9.6-1.1.0
2 2
 
3 3
 COPY ./docker-entrypoint-initdb.d/ /docker-entrypoint-initdb.d

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz