Преглед на файлове

updated postgres image

tags/v2.0.0
Robin Thoni преди 4 години
родител
ревизия
22b2ff372f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      postgresql/Dockerfile

+ 1
- 1
postgresql/Dockerfile Целия файл

@@ -1,3 +1,3 @@
1
-FROM robinthoni/postgres-backup-multiarch:9.6
1
+FROM robinthoni/postgres-backup-multiarch:9.6-1.1.0
2 2
 
3 3
 COPY ./docker-entrypoint-initdb.d/ /docker-entrypoint-initdb.d

Loading…
Отказ
Запис