Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Robin Thoni 16cad24392 README 10 månader sedan
dovecot Updated dovecot 10 månader sedan
milter-sasl Updated milter-sasl 10 månader sedan
opendkim Updated opendkim 10 månader sedan
postfix Updated postfix 10 månader sedan
postfixadmin Updated postfixadmin 10 månader sedan
postgresql Updated postgres 10 månader sedan
.gitignore misc 10 månader sedan
README.md README 10 månader sedan
docker-compose.yml Updated docker-compose.yml 10 månader sedan
env Updated env 10 månader sedan

README.md

postfixadmin default admin: root@example.com:toor42

Upgrade 1.x.x => 2.x.x:

  • Move SSL certs to data/common/certs/{cert.pem,privkey.pem,chain.pem,fullchain.pem}
  • Visit postfixadmin/setup.php to upgrade database
docker-compose down
docker run --rm -v "$(pwd)/data/postgresql/data:/var/lib/postgresql/9.6/data" -v "$(pwd)/data/postgresql/data_new:/var/lib/postgresql/11/data" tianon/postgres-upgrade:9.6-to-11
mv data/postgresql/data data/postgresql/data_old
mv data/postgresql/data_new data/postgresql/data
docker-compose up --build -d