Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Robin Thoni 16cad24392 README 2 år sedan
dovecot Updated dovecot 2 år sedan
milter-sasl Updated milter-sasl 2 år sedan
opendkim Updated opendkim 2 år sedan
postfix Updated postfix 2 år sedan
postfixadmin Updated postfixadmin 2 år sedan
postgresql Updated postgres 2 år sedan
.gitignore misc 2 år sedan
README.md README 2 år sedan
docker-compose.yml Updated docker-compose.yml 2 år sedan
env Updated env 2 år sedan

README.md

postfixadmin default admin: root@example.com:toor42

Upgrade 1.x.x => 2.x.x:

  • Move SSL certs to data/common/certs/{cert.pem,privkey.pem,chain.pem,fullchain.pem}
  • Visit postfixadmin/setup.php to upgrade database
docker-compose down
docker run --rm -v "$(pwd)/data/postgresql/data:/var/lib/postgresql/9.6/data" -v "$(pwd)/data/postgresql/data_new:/var/lib/postgresql/11/data" tianon/postgres-upgrade:9.6-to-11
mv data/postgresql/data data/postgresql/data_old
mv data/postgresql/data_new data/postgresql/data
docker-compose up --build -d