Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Robin Thoni 16cad24392 README před 4 roky
dovecot Updated dovecot před 4 roky
milter-sasl Updated milter-sasl před 4 roky
opendkim Updated opendkim před 4 roky
postfix Updated postfix před 4 roky
postfixadmin Updated postfixadmin před 4 roky
postgresql Updated postgres před 4 roky
.gitignore misc před 4 roky
README.md README před 4 roky
docker-compose.yml Updated docker-compose.yml před 4 roky
env Updated env před 4 roky

README.md

postfixadmin default admin: root@example.com:toor42

Upgrade 1.x.x => 2.x.x:

  • Move SSL certs to data/common/certs/{cert.pem,privkey.pem,chain.pem,fullchain.pem}
  • Visit postfixadmin/setup.php to upgrade database
docker-compose down
docker run --rm -v "$(pwd)/data/postgresql/data:/var/lib/postgresql/9.6/data" -v "$(pwd)/data/postgresql/data_new:/var/lib/postgresql/11/data" tianon/postgres-upgrade:9.6-to-11
mv data/postgresql/data data/postgresql/data_old
mv data/postgresql/data_new data/postgresql/data
docker-compose up --build -d