Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Robin Thoni 16cad24392 README před 11 měsíci
dovecot Updated dovecot před 11 měsíci
milter-sasl Updated milter-sasl před 11 měsíci
opendkim Updated opendkim před 11 měsíci
postfix Updated postfix před 11 měsíci
postfixadmin Updated postfixadmin před 11 měsíci
postgresql Updated postgres před 11 měsíci
.gitignore misc před 11 měsíci
README.md README před 11 měsíci
docker-compose.yml Updated docker-compose.yml před 11 měsíci
env Updated env před 11 měsíci

README.md

postfixadmin default admin: root@example.com:toor42

Upgrade 1.x.x => 2.x.x:

  • Move SSL certs to data/common/certs/{cert.pem,privkey.pem,chain.pem,fullchain.pem}
  • Visit postfixadmin/setup.php to upgrade database
docker-compose down
docker run --rm -v "$(pwd)/data/postgresql/data:/var/lib/postgresql/9.6/data" -v "$(pwd)/data/postgresql/data_new:/var/lib/postgresql/11/data" tianon/postgres-upgrade:9.6-to-11
mv data/postgresql/data data/postgresql/data_old
mv data/postgresql/data_new data/postgresql/data
docker-compose up --build -d