Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Robin Thoni 65502e543f
Added version suffix for debug/release
2 månader sedan
cmake init 4 månader sedan
.gitignore init 4 månader sedan
AppCore.cpp Added version suffix for debug/release 2 månader sedan
AppCore.h Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
BaseActivity.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
BaseActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Boiler.h Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
BoilerTankMenuActivity.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
BoilerTankMenuActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
BoilerTankModeEditorActivity.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
BoilerTankModeEditorActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
BoilerTankService.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
BoilerTankService.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
CMakeLists.txt Added version suffix for debug/release 2 månader sedan
DigitalOutput.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
DigitalOutput.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Helpers.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Helpers.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
HibernateService.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
HibernateService.h Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
HomeActivity.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
HomeActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
IActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
IInput.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
ILifeCycle.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
LoaderActivity.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
LoaderActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Logs.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
MenuItemActivity.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
MenuItemActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Storage.cpp Moved to Activities and Services 2 månader sedan
Storage.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
TempEditorActivity.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
TempEditorActivity.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
TempInput.cpp Pause hibernate when editing and resetting; Logs 2 månader sedan
TempInput.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
defines.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
globals.h Moved to Activities and Services 2 månader sedan
main.ino Moved to Activities and Services 2 månader sedan
pcb.fzz Added PCB schema 3 månader sedan