Преглед на файлове

updated bower versions

tags/0.1.2
Robin Thoni преди 4 години
родител
ревизия
8aee10077d
променени са 2 файла, в които са добавени 18 реда и са изтрити 18 реда
  1. 16
    16
      app.js
  2. 2
    2
      css/css.css

+ 16
- 16
app.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2
- 2
css/css.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис