5 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Robin Thoni 245964a43e removed test extra host преди 2 години
  Robin Thoni 3edf932c61 added restart policy in comments преди 2 години
  Robin Thoni 16317ce15f switched to postgres-backup преди 3 години
  Robin Thoni 7345fc5479 restricted sockets to 127.0.0.1 преди 3 години
  Robin Thoni 12b8b02570 working, except password; may remove vacation_sieve преди 3 години